Lồng gấp thư tự động

XỬ LÝ DỮ LIỆU

Xử lý dữ liệu là khâu quan trọng đầu tiên trong toàn bộ quá trình để có được những bức thư hoàn chỉnh. Thực hiện tốt khâu xử lý dữ liệu sẽ mang lại những hiệu quả đáng kể như sau đây

  • Gấp và lồng thư tự động :trên máy Phân loại thư / nội dung:

+ Trình bày nội dung từng loại thư khác nhau

+ Gấp và lồng thư tương ứng với nội dung tờ rơi của từng loại

  • Kiểm tra, kiểm soát một cách thuận lợi, và chính xác từng loại thư
  • Tối ưu thời gian toàn bộ quá trình : bằng cách sắp xếp và phân loại từng nhóm thư sẽ giảm thiểu thời gian phân hướng, chia chọn và phát thư theo đường bưu điện.

 LỒNG GẤP TỰ ĐỘNG

Ưu thể vượt trội của việc gấp và lồng tự động bằng máy so với làm thủ công dễ dàng nhận thấy rõ với khối lượng hàng ngàn lá thư.

Một vài đặc điểm kỹ thuật của máy gấp, lồng:

  • Đến 5 tờ : là số tờ tối đa có thể gấp và chèn vào 1 phong bì
  • Đến 2 tờ rơi : là số tờ rơi tối đa có thể chèn thêm.
  • Trung bình 10.000 thư / giờ / máy : là tốc độ của máy gấp, lồng.
  • Có thể đọc và nhận dạng các loại mã barcode

Tin Liên Quan